Asylrätt kan vara ett snårigt begrepp

Asylrätt är en rättighet. Rätten att söka asyl är inte något hittepå i Sverige utan det är en mänsklig rättighet. Den rätten stipuleras under FN:s deklaration om de mänsklig rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. En människa som flyr har dock inte per automatik en status som flykting. Därmed räcker det inte med att säga sig vara en flykting. Det görs genom en flyktingförklaring och därefter kan en person beviljas asyl. Det kan därför vara missvisande att kalla alla asylsökande för flyktingar. Det är viktiga begrepp!

 

 

Våga vända dig till en advokat

 

Det kan vara att söka hjälp till någon som kan asylrätt i Göteborg eller en annan stad. Det bästa är att söka sig till någon som är expert inom just asylrätt då det är en lag som kan rädda liv. En sedvanligrättslig regel är att stater inte utvisar personer som sökt asyl till ett land där de kan förföljas. FN har angett detta i FN:s Tortyrkonvention för att skydda de som flytt. Ingen person ska behöva utsättas för tortyr. En bra advokat kommer guida dig genom vad som behöver göras. Det kan vara från vilka papper du behöver till hur du ska fylla i dokument.

 

Dina rättigheter som flykting

 

En flykting ska enligt FN:s flyktingkonvention behandlas som andra utlänningar inom landets territorium. Det finns även situationer när en flykting ska ha samma eller likvärdiga rättigheter som landets medborgare. Det kan vara en så enkel sak som ha rätt att förflytta sig i landet. Det är delvis för att förhindra att flyktingar spärras in. Det som kan göra EU lite komplicerat är Dublinkonventionen som gör att en person inte har rätt att söka asyl i vilket EU-land som helst utan det ska göras i det land som personen ankom till. En bra advokat kan hjälpa dig.