Bergsprängning i Nobels anda i Stockholm

23 maj 2022 william eriksson

editorial

En av de saker som Sverige är mest känt för är Nobelpriset. Det instiftades av Alfred Nobel som levde på artonhundratalet. När han dog efterlämnade han 31 miljoner kronor som placerades i en fond. Från denna skulle det årligen delas ut Nobelpris till framstående vetenskapsmän. 

Alfred Nobel var i sanning själv en sådan. Trots dålig hälsa och endast ett års skolgång lyckades han under sin livstid göra många betydelsefulla uppfinningar. En av hans mest kända uppfinningar var dynamiten. Namnet kommer från grekiskans ‘dynamis’ som betyder kraft. När man i dag arbetar med exempelvis bergsprängning borde man därmed skänka några tankar till denne man som lade grunden till detta. 

Nobel arbetade mycket för att göra säkra sprängämnen. Under sina försök inträffade dock flera tragiska explosioner. Bland annat förstördes hela hans laboratorium i Stockholm och ett flertal personer fick sätta livet till. 

 

Bergsprängning 

Dagens sprängmedel är säkra

Nobel lyckades förvisso med att utveckla säkrare sprängmedel, och efter hans död har andra tagit vid. De som i dag är experter på Bergsprängning i Stockholm arbetar under strikta säkerhetsrutiner. De gör anpassade planer för att borra och ladda i berget.

Mängden dynamit som behövs kan hållas nere genom att låta laddningar samverka. Andra moderna tekniker är att använda sig av lågbriserande sprängämnen och elektroniska sprängkapslar. Ett lågbriserande sprängämne är extra säkert eftersom det inte kan brisera av sig själv ens vid hårdhänt behandling. 

På detta sätt förvaltas Nobels arv inte bara genom Nobelpriset, utan också genom de duktiga bergsprängare som idag verkar i Stockholm. Nu för tiden kan dessa människor utföra säkra och exakta sprängningar för tunnelbygge och till och med sprängningar under vatten. Så man bör inte bara vara stolt över det som Alfred Nobel genomförde under sin livstid, och Nobelpriset. Man bör också vara stolt över de bergsprängare som arbetar vidare i Nobels anda.

Fler nyheter