När du behöver en jurist i Göteborg

advertorial

Göteborg är en väldigt levande stad, en stad som ständigt är i rörelse. Både med dess invånare, men även med en massa turister. Ju större stad man bor i, desto större chans är det också att utsättas för brott. Vem tar du hjälp av om du har blivit utsatt för brott, eller anklagad för ett? Jo såklart är svaret en Jurist i Göteborg som hjälper dig igenom det. 

Med en jurist vid sin sida har man en väldigt kunnig människa som har koll på regler och lagar. De är ofta specificerade på ett eller några områden. Att kunna allting är väldigt brett då det är så pass mycket. De hjälper dig som blivit utsatt, men även dig som står anklagad. Att ha dem vid sin sida är guld värt i det känsliga läget som råder. 

 

image

Rätt till advokat 

I Sverige har vi rätt till en advokat om det skulle behövas, det innebär att har du ingen egen blir du tilldelad en. Vill man välja en egen så är det såklart också möjligt. Då väljer du en som du personligen gillar och vill ska ta hand om ditt ärende. 

Fördelen är också att skulle det visa sig längs vägen att du inte är nöjd, då kan du alltid byta. Det är fritt val att byta advokat om man vill göra det. Det är viktigt att du känner dig sedd och hörd. 

Ta gärna kontakt med en advokatfirma via mail eller telefon, ibland kan de vara svåra att nå, men de svarar oftast på mailen. Prata med dem för att få en bild av hur de är. Ställ alla frågor du vill veta. En sak man kan tänka på är att kolla så de inte har alldeles för många klienter, man vill att de ska ha bra med tid för dig och ditt ärende. 

Asylrätt kan vara ett snårigt begrepp

Asylrätt är en rättighet. Rätten att söka asyl är inte något hittepå i Sverige utan det är en mänsklig rättighet. Den rätten stipuleras under FN:s deklaration om de mänsklig rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. En människa som flyr har dock inte per automatik en status som flykting. Därmed räcker det inte med att säga sig vara en flykting. Det görs genom en flyktingförklaring och därefter kan en person beviljas asyl. Det kan därför vara missvisande att kalla alla asylsökande för flyktingar. Det är viktiga begrepp!

 

 

Våga vända dig till en advokat

 

Det kan vara att söka hjälp till någon som kan asylrätt i Göteborg eller en annan stad. Det bästa är att söka sig till någon som är expert inom just asylrätt då det är en lag som kan rädda liv. En sedvanligrättslig regel är att stater inte utvisar personer som sökt asyl till ett land där de kan förföljas. FN har angett detta i FN:s Tortyrkonvention för att skydda de som flytt. Ingen person ska behöva utsättas för tortyr. En bra advokat kommer guida dig genom vad som behöver göras. Det kan vara från vilka papper du behöver till hur du ska fylla i dokument.

 

Dina rättigheter som flykting

 

En flykting ska enligt FN:s flyktingkonvention behandlas som andra utlänningar inom landets territorium. Det finns även situationer när en flykting ska ha samma eller likvärdiga rättigheter som landets medborgare. Det kan vara en så enkel sak som ha rätt att förflytta sig i landet. Det är delvis för att förhindra att flyktingar spärras in. Det som kan göra EU lite komplicerat är Dublinkonventionen som gör att en person inte har rätt att söka asyl i vilket EU-land som helst utan det ska göras i det land som personen ankom till. En bra advokat kan hjälpa dig.