Gasol – en effektiv källa till energi

Gasol är ett bränsle i gasform som består av blandade kolväten, bland annat propan och butan. Beståndsdelarna i gasol kan kombineras på olika sätt beroende på vad slutprodukten ska användas till. På den norra delen av jordklotet har vi till exempel användning för gasol som innehåller en större andel propan under vinterhalvåret, medan den gasol vi nyttjar under sommaren till större del består av butan. Det vanligaste sättet att framställa gasol är genom extrahering från naturgas, men det går även att ta fram gasol ur petroleum. Eftersom ämnets kokpunkt ligger under rumstemperatur avdunstar gasol mycket snabbt vid normala förhållanden, och därför måste det förvaras i trycksatta stålbehållare.

 

Privat användning

Som privatperson är det vanligt att använda gasol till olika former av uppvärmning, matlagning, eller till att driva olika typer av fordon. I vissa delar av världen är gasol fortsatt det viktigaste bränslet för matlagning i hemmet, till exempel i Brasilien. Gasol är även mycket användbart under omständigheter där det inte finns tillgång till elektricitet, som till exempel i husvagnar, inom militären eller vid längre vistelser i glesbebyggda områden. Ämnet ska dock hanteras med försiktighet, eftersom det är brännbart vid kontakt med luft, och kan ge upphov till explosioner. Det är dessutom inte nyttigt att andas in gasol, eftersom det kan leda till syrebrist i hjärnan.

 

 

Industriell användning

Inom industrin används gasol i stora mängder varje år, främst som energikälla under olika värmningsprocesser. På senare år har gasol till stor del dessutom ersatt klorfluorkarboner i sprayflaskor och kylskåp, eftersom ämnet inte har samma skadliga effekt på ozonlagret som klorfluorkarboner har. Den stora efterfrågan på gasol har öppnat upp en marknad för företag som erbjuder regelbundna leveranser av gasolflaskor. Ett exempel på detta är Primagaz, som erbjuder ett brett sortiment, och levererar både till privatpersoner och företag. Läs mer på deras hemsida: https://www.primagaz.se/.