Behöver du tillfälligt mer lokalutrymme?

Det kan uppstå en mängd situationer där det plötsligt finns ett behov av mer och större lokaler. All verksamhet som expanderar kan känna igen behovet. En skola till exempel, som får betydligt fler elever, behöver mer utrymme i anslutning till skolan.

Det kan också vara en tillfällig lösning då delar av en byggnad behöver renoveras eller så kan ett företag vara i behov av ett större lager under en tid. Till och med boende, man kan vara i behov av ytterligare kvadratmeter på grund av tillfälligt ändrad familjesituation.

 

Modulhus löser bristen på utrymme

Ett enkelt sätt att tillfälligt lösa brist på utrymme är att hyra modulhus, till exempel http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/modulhus/. Idag finns modulhus av hög standard och uppfyller samma kvalitet som nybyggda permanenta lokaler. De kan snabbt sättas upp och anpassas helt efter behovet.

Behöver du kontorslokaler? Är det inom vården som det  krävs större yta? Modulhus anpassas och kan även byggas på höjden om tomten är begränsad. Man hyr så länge lösningen behövs och kan därför spara pengar på att slippa kostnader för permanenta bygglösningar.

 

 

Starta verksamheten direkt

Det är inte alltid man vill uppföra en permanent byggnad. Ibland vet man på förhand att användningen enbart kommer att behövas en viss tid. Ibland vet man inte hur lång tid, bara att det är tillfälligt. Det kan också vara ett sätt att testa placeringen i olika områden, för att sedan bestämma var man vill bygga permanent.

Kanske är det så att man planerar för ett bygge, men vill starta verksamheten på plats innan. Då kan det vara ett alternativ att placera ut ett modulhus snabbt, och komma igång med sin verksamhet under den tiden det tar att bygga. Då har man utnyttjat tiden till att låta verksamheten bli etablerad när det väl är dags att flytta in i de nybyggda lokalerna.