Plåtbearbetning med mjuka värden

 

Stefan Hofmeijer AB bearbetar olika typer av plåt och metall och har en lång erfarenhet av branschen. Med sina drygt fyrtio år i branschen har de samlat på sig en stor kunskapsbank och är experter på såväl metallbearbetning och svetsning som plåtbearbetning och smide. De har en kunnig personalstyrka som har stor erfarenhet av branschen. Här är de måna om sina kundrelationer och lägger stort fokus på att leverera jobb av hög kvalitet samtidigt som de ger god kundservice. Företaget kan erbjuda det allra mesta inom smideskonstruktion, som de utför till både byggföretag och privata konsumenter. De hjälper också industrin med flera olika typer av metallbearbetning som möter höga krav på energiförbrukning, vikt, prestanda och hållbarhet. De kan också utföra svetsning i alla material där de efterlämnar ett jobb som är av högsta kvalitet. 

Deras kompetens och utrustning gör att de kan erbjuda högkvalitativ bearbetning av olika metaller och plåtbearbetning i Stockholm. De utför fräsning och svarvning av olika material. Alla produkter som de lämnar ifrån sig är färdiga och klara att användas av slutkunden. Produkterna består av alltifrån små, mekaniska delar till gallerdörrar där de erbjuder företagen sin hjälp och sitt stora kunnande på området. 

 
 

Företaget jobbar med moderna och kvalitativa CNC-maskiner som ger fina resultat och gör att de kan utföra många olika slags moment inom metallbearbetning. Med maskinerna svarvar och fräser de komponenter av olika material för att i slutänden få fram en produkt av hög kvalitet. Förutom att svarva metall kan de även utföra svarvning på andra material som exempelvis plast. I maskinen är varje rörelse programmerad, vilket gör att de kan spara in på både tid och material när produkten tillverkas. 

Företaget jobbar tätt ihop med sin kunder och kan utföra skräddarsydda och kundunika produkter som ska passa behovet för varje kund. De är också med från början till slut i alla projekt, vilket gör att man som kund får expertis hela vägen. På så sätt får man både kostnadsbesparingar samt optimering av produkterna och trygg vägledning under tiden som produkterna framställs.