Saker att tänka på vid köp av skog

Det är för många en dröm att äga en skogsfastighet där skogsbruket ger avkastning. Men innan man köper skog är det bra att veta vad man ska ha den till då det gör det enklare att bestämma var man ska leta. Men det finns de som bara vill äga skog på distans och väljer att bo kvar på sin nuvarande ort.

Känner man inte till området där man funderar på att köpa skog är det säkrast att anlita någon som kan den lokala marknaden och kan hjälp till att bedöma de olika skogsfastigheterna: http://www.skogspraktikern.se/122224871.

 

Få hjälp med att undersöka skogsfastighetens möjligheter

Genom att ta hjälp av en skogsförvaltare redan innan köpet kan man även få hjälp med att undersöka skogsfastigheten. Som köpare har man nämligen en långtgående undersökningsplikt vilket innebär att man måste förvissa sig om hur skogsfastigheten ser ut innan köpet.

Att försäkra sig om att skogsbruksplanen stämmer kan för många köpare vara helt avgörande för framtiden och om man kommer att kunna behålla fastigheten. En erfaren skogsförvaltare kan kontrollera så att planen stämmer med verkligheten och även bedöma nutida och framtida avverkningsmöjligheter. 

Ta reda på hur lättillgängliga markerna är

En skogsförvaltare kan även hjälpa till med att hitta en lämplig skogsfastighet. Beroende på hur mycket avkastning man förväntar sig bör man titta på om det finns skogsvägar, om markerna har berg, myrar eller annat i terrängen som kan försvåra avverkning, skötsel och transporter. Man bör även räkna på hur mycket extra det kan kosta med plantering om skogen har delar som är otillgängliga.

Ett företag specialiserat på skogsförvaltning kan hjälpa till med att undersöka skogsfastigheten innan köpet men även med att upprätta en ny plan för framtiden. Inte sällan händer det att skogsförvaltaren även hittar möjligheter som säljaren av skogsfastigheten har missat i sin plan.