Varierat utbud av skolor

Även om grundskolan har en ram att följa, där alla elever som går ut nionde klass ska ha fått samma läromedel och kunskaper, så är det stor skillnad på den utbildning eleverna får. Olika lärare och sammansättningar i klasserna och skolorna, gör att tyngdpunkten läggs på olika lärdom. Men i dag finns det en mängd av nischer man som skola kan välja att ansluta sig till. En skola i eskilstuna, exempelvis http://britishschools.se , kan välja ett tema. Till exempel språk eller någon annan form av pedagogik. Och därigenom ge sina elever en annorlunda undervisning.

 

Ramar inom undervisningen

Det finns troligen både fördelar och nackdelar med skolor som nischar sig inom något speciellt område. För att minska risken att spridningen blir så stor så eleven missar något viktigt, har svenska skolsystemet en grund som alla skolor i Eskilstuna, och på andra orter måste följa. På det sättet ska alla elever gå ut skolan efter att ha fått sig till dels samma kunskaper inom de ämnen som är beslutade i landet. Skoldagen ger ändå utrymme för skolor att göra vissa förändringar och utökningar av de ämnen man väljer.

 

 

Skolans roll i samhället

Det är genom exempelvis skolor i Eskilstuna som barnen ska utvecklas till fungerande individer i vårt samhälle. Om man har en avslutad grundskola så ska en arbetsgivare veta vad eleven kan och ha kunskap inom det sociala samspelet som det är att vara anställd. På senare år har skolans roll blivit större när det gäller att förbereda de unga för vuxenlivet. Elever med diagnoser kan i dagens samhälle ha möjlighet att få en fullgod skolgång, körkortsutbildning i skolans regi och så vidare. Det har gjort att skolan tagit en större roll och finns som en stöttning för elever som inte har så stora möjligheter på grund av familjens ekonomi eller andra behövliga resurser för barnet.