Likheten mellan stamspolning och koloskopi

När lät du egentligen utföra en stamspolning senast? Om du inte vet eller minns svaret på den frågan kan det vara ett tecken på att du kanske bör boka en sådan snarast möjligt. Annars är risken att du påminns om faktumet på ett ganska otrevligt sätt. Till exempel genom att badrummet börjar lukta avlopp, toalettstolen presenterar massa spännande saker du trodde att du hade spolat ned eller att vasken i köket inte låter vattnet rinna bort efter att du har diskat.  

Stamspolning är lösningen på problemet med rör och stammar som inte låter vattnet flöda som det borde. Det händer alla hushåll att fetter från mat, hud, håravfall och hygienprodukter fastnar någonstans på vägen när det spolas ut i våra avlopp. 

Det kan ställa till problem i det långa loppet. För när rören täpps igen riskerar de inte enbart att du har en dyr och omständlig reparation framför dig. Du eliminerar även hela kökets och badrummets funktionalitet.  

 

 

Välj rätt direkt

Innan man stamspolar brukar rörmokarna alltid göra någon slags besiktning eller kontroll av vad de har att göra med. Det innebär i det här fallet att de skickar ned en kamera i rören som filmar och tar bilder på hur rören ser ut inuti. Det är inte direkt kameran på en Iphone man skickar ned, utan en speciell rörkamera. Det påminner dessutom kusligt mycket om en koloskopi som mer eller mindre beskrivs exakt likadant – fast i människokroppen.  

Genom kamerabesiktningen får rörmokarna reda på hur omfattande skadorna är eller hur mycket som sitter fast i stammarna. Därmed kan de anpassa trycket när de via en särskild stamspolningsmaskin skjuter ut en mycket varm vattenstråle som tar med sig allt fett och andra rester i sin framfart. Att tro att det skulle lösa sig själv kan vara ett förödande val. Ta det säkra före det osäkra.