Undvik hälsoproblem, testa för svartmögel i hemmet

Det är väldigt viktigt att ha en bra inomhusmiljö i sitt hem för att undvika sjukdomar och besvär. Något som dessvärre är väldigt vanligt och kan påverka hälsan negativt i våra svenska hem är svartmögel. Svartmögel är ett samlingsnamn på flera mögelsorter som alla har en svart eller mörk färg. Möglet stormtrivs i fuktiga utrymmen där det kan växa till sig mer och mer med tiden, vilket gör att det är bra att åtgärda ett mögelproblem så snart som möjligt.  

Vad beror svartmögel på?

Svartmögel trivs som sagt i miljöer med hög luftfuktighet som till exempel källare, vindsutrymmen och våtutrymmen. Det som kan framkalla ett mögelangrepp är exempelvis en vattenskada,  fuktskada eller dålig ventilation. Svartmögel kan sätta sig på allt från kakelfogar till tapeter och tak, ibland kan det dessutom finnas bakom väggar och under golv och är då så kallat dolt svartmögel.

Ett mögelangrepp kan upptäckas via syn, lukt eller känsla

Synligt svartmögel kan upptäckas genom att det bildas mörka eller svarta fläckar på ytor i hemmet. Ett dolt angrepp upptäcks genom att det luktar mögel eller genom att man börjar känna av symptom såsom huvudvärk, andningssvårigheter, trötthet och andra allergiliknande symptom. Oavsett vilken sorts mögel du misstänker att du har fått i hemmet bör du så snabbt som möjligt göra ett test för att kunna åtgärda problemet innan det blir ännu värre. 

Gör ett test för att säkerställa om det är svartmögel eller ej

Ett enkelt sätt att kontrollera om det finns mögel i hemmet är genom att beställa ett svartmögel test på nätet. AGX mögeltest säljer olika sorters test beroende på om du tror att det finns dolt eller synligt mögel i bostaden. Du kan även välja om du vill analysera testet själv eller skicka in det till AGX och låta proffsen ge dig ett korrekt testresultat.