En taktvätt ökar hållbarheten

Taket är extra viktigt då det skyddar huset mot väta, men för att det ska hålla riktigt länge behöver det tvättas och ibland även målas. Desto oftare man gör en taktvätt desto längre håller takets ytskikt, då mossa och alger som får växa för länge på pannorna förstör beläggningen. Men även ett tak som förlorat sin beläggning bör tvättas men då efteråt förses med ny beläggning genom en takmålning. Gör man inte detta har man snart mossa över hela taket igen.

 

Mossa på tak kan leda till fuktskador

Det är inte bara för att bevara pannornas ytbeläggning och livslängd som man gör en taktvätt. Tvättar man inte bort mossan riskerar man att få fuktskador, eftersom vattenavrinningen inte fungerar då mossan samlar upp och binder fukten i taket. Att måla eller tvätta takpannor är därför en klok investering både estetiskt och tekniskt, i alla fall om det görs regelbundet och i tid. Det är viktigt att komma ihåg att ett dåligt tak aldrig kan ersättas med en taktvätt och takmålning.

 

Så ofta ska man tvätta taket

För att man ska spara pengar och öka på takets livslängd behöver man alltså tvätta det i tid. Ett nytt tak bör helst tvättas efter tre till fem år när det börjar dyka upp grön beläggning på det. Hur snabbt ett tak får mossa beror också på var huset ligger, men även mängden regn och vilken luftfuktighet det är i området spelar in. 

De flesta tak kan behöva rengöras med jämna mellanrum, så även plåttak. Men att tvätta tak är inget man bör göra själv. Det finns företag specialiserade på underhåll av tak och som dessutom lämnar garanti på sitt arbete. Fråga grannar och bekanta om deras erfarenheter med olika företag. Att också begära in offerter och referenser från ett par olika företag är att föredra innan man bestämmer sig.