Få mer tid till annat med tredjepartslogistik

Som företagare är det viktigt att lägga upp en bra budget samt se var man lägga resurser och vad man kan dra in på för att optimera vinsten. Det innebär att det ibland kan vara en bra lösning att ta hjälp från en tredje part när det kommer till vissa moment, ett exempel på det är tredjepartslogistik.

Vad innebär tredjepartslogistik?

Tredjepartslogistik innebär att man tar hjälp av en tredje part för att sköta hela eller delar av företagets logistik. Tredjepartslogistik kan även vara det man får då man hyr in sig på ett lager som sköts av ett annat företag. Det innebär i bägge fall att man betalar för utrymme och hantering av godset. Det anlitade företaget står för lokal, personal, utrustning, säkerhetsarrangemang och annat som har med logistik att göra.

Vilka är de främsta fördelarna med tredjepartslogistik?

Fördelen som de flesta anser vara den främsta är att man kan fokusera och lägga all energi på företagets kärnverksamhet istället för att behöva ägna sig åt logistik. Man kan dessutom vara trygg i att man genom tredjepartslogistik fått en trygg partner som är specialiserad på just logistiken och sköter den på bästa sätt. Man slipper dessutom onödiga kostnader om man har ett varierat behov av lagerplats, hyr man bara så stor lagerplats som man är i behov av istället för ett helt lager så slipper man betala för yta som man inte använder. Ett företag som erbjuder tredjepartslogistik kan dessutom hjälpa till att ta fram smarta och skräddarsydda lösningar kring de specifika lager och logistik behov som finns i företaget.

Var ska man vända sig?

Hillmers Logistik har ett lagerhotell av hög kvalitet där de erbjuder flexibilitet och kostnadseffektivt arbete. De har kunskap och kapacitet att sköta logistiken hela vägen till slutkund eller återförsäljare. Hillmers Logistik sköter lagerhållning samt transport till slutkunden om så önskas, de sköter även tjänster som packning, pre-pack, omlastning med mera.