När du behöver professionell trädbeskärning i Lund

27 februari 2022 william eriksson

editorial

Träd är fantastiska, de växer år från år och blir höga och vackra. De skänker atmosfär, skapar rum, ger frukt och skugga. Men de behöver skötas om. Ett fruktträd som får växa vilt, blir visserligen också vackert men ger kanske inte så mycket frukt, eller blir för högt och hotar att falla i en storm och orsaka skada.

Träd i tättbebyggt område behöver beskäras, och ibland tas ner och det ställer höga krav på säkerhet. Har du en trädgård i Lund med äppelträd till exempel, och inte är expert själv, ta hjälp med trädbeskärning i Lund. Det gör dina träd till bättre fruktträd, som ger mer frukt, på en bättre plockhöjd och de riskerar inte att falla.

 

När du måste ta ner ett träd

Ibland måste träd tas ner. Det kan vara för att de hotar en byggnad, kanske har det blivit för stort och högt. Det kan vara inför en utbyggnad, där man behöver markytan. Det kan också vara för att det skuggar för mycket på tomten. 

Att själv ta ner träd i en villaträdgård, är svårt. Det är ofta trångt, med antingen byggnader åt olika håll, eller gator och förbipasserande. Alla har inte heller den utrustning som krävs. Motorsåg, skyddsutrustning och liknande. 

 

trädbeskärning Lund

 

Rådgivning, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling

Kontakta en arborist för rådgivning kring beskärning och trädfällning, borttagning av envisa gamla stubbar och även för bortforsling av träd och grenar. De är experter på allt med träd.

Med hjälp av en arborist kan du känna dig trygg. De är proffs på att beskära träd, ta ner enstaka stora grenar eller hela träd. Säkerheten är absolut viktigast, både den personliga och för byggnader och annat runt omkring. Äventyra inte den, utan ta hjälp av proffs med erfarenhet. Snart når du dina äpplen bekvämt, och kan njuta av mer sol på tomten.

Fler nyheter