En geoteknisk undersökning bidrar till god kännedom om tomten

13 maj 2022 Cecilia Olsson

När man köpt en tomt som man planerar att bygga något på så är det väldigt klokt att ta reda på så mycket som möjligt om markens egenskaper. Detta är viktigt för att den konstruktion som man har tänkt uppföra ska få de bästa förutsättningarna att stå stabilt och säkert på tomten. För att kunna samla in denna användbara information så kan en geoteknisk undersökning bli aktuell. Vissa gånger kan det till och med finnas ett krav på att en geoteknisk undersökning måste genomföras för att bygglovet ska bli beviljat.

Vad görs vid en geoteknisk undersökning?

En geoteknisk undersökning går oftast till så att man gör en provborrning i marken där data samlas in. Denna information analyseras noggrant och ligger sedan till grund för en rapport där datan finns sammanställd. Utifrån denna information kan experter ge rekommendationer på vilken grund som passar det aktuella bygget bäst samt om det krävs någon markförstärkning innan bygget sätter igång.

geoteknisk undersökning

Det är betydligt smidigare att stabilisera marken innan huset är på plats istället för att behöva göra det i efterhand, då krävs det dock att man är medveten om att förstärkningarna behövs. Detta kan man alltså bli medveten om tack vare en geoteknisk undersökning. Om man struntar i att förstärka marken, där det finns ett behov för det, så kan konstruktionen få sättningsskador. 

Ett bra företag att vända sig till när det finns behov för geotekniska undersökningar i Stockholmsområdet

Geogrund är ett av de mest erfarna företagen inom geotekniska undersökningar i Stockholms län. De är både noggranna och kostnadseffektiva oavsett om de utför undersökningar åt privatpersoner eller företag. Det borgar för att Geogrund kan ge mycket bra rekommendationer som leder till stabila grundläggningslösningar.

Geogrund kan förutom dessa noggranna markundersökningar även erbjuder radonmätningar samt miljö- och vattenanalyser. På https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/ går det att läsa mer om vad Geogrund kan hjälpa till med.

Fler nyheter