Hur får man företag att växa?

03 december 2019 Lily Hansen
Hur får man företag att växa?

Den som har företag vet att det kan vara kämpigt att få igång verksamheten och framför allt komma igång med finansieringen. För den som funderar på att starta upp företag kan samma frågor dyka upp. Det är inte helt lätt med ekonomi och som nybörjare blir det gärna övermäktigt att på egen hand få ordning på allt. Även etablerade företag står ibland inför ett behov av att expandera och då är kapitalanskaffning en viktig del för att komma vidare. Det finns såklart många vägar att gå för att få den kapitalanskaffning i Stockholm som behövs.

 

Vad är kapitalanskaffning?

Kapitalanskaffning är egentligen bara ett annat ord för att få in pengar. Det kan vara genom att hitta någon som vill låna ut pengar. Banker eller andra kreditgivare kan vara en väg att gå. Kapitalanskaffning kan också vara att få någon att investera i företaget. Kapitalanskaffning kan även vara att själv gå in med kapital utan att låna pengar, det vill säga internt genererade medel. För att nå externa parter såsom investerare eller kreditgivare behöver man ha en plan. Ingen kommer låna ut pengar utan att veta att det realistiskt att få tillbaka medel.

 

 

Vad krävs för att lyckas?

Den som är osäker kan med fördel anlita ett proffs som hjälper till på vägen. Det som behövs är ett brett nätverk där privata investerare såväl som investment- och riskkapitalbolag finns med. Ju fler man har i sitt nätverk ju större chans att lyckas. Det som behövs sen är att kunna visa upp en långsiktig plan och då ingår att kunna redovisa sin ekonomi och tidigare vinster på ett professionellt sätt. Utöver det så är det viktigt med det juridiska, det är annars lätt att gå i någon fälla. För att lyckas krävs det också skinn på näsan och att man vågar tro på sitt företag. 

Fler nyheter