Relining – Förbättrad livslängd för avloppsledningar

25 april 2023 Julia Zsiga

Relining är en metod som används för att förbättra livslängden på befintliga avloppsledningar. Det är ett effektivt sätt att reparera och förnya avloppsledningar utan att behöva gräva upp hela rörsystemet. Genom att relina en avloppsledning kan man undvika stora kostnader och störningar i omgivningen.

Vad är relining?

Relining är en teknik som innebär att man applicerar ett nytt rörsystem inuti det befintliga rörsystemet. Det nya röret består vanligtvis av en polymerbaserad substans som härdar när det utsätts för luft eller värme. När substansen har härdats bildar den ett nytt, starkt rörsystem som är lika hållbart som ett helt nytt rör.

Relining används främst för att reparera och förnya avloppsledningar. Avloppsledningar är särskilt utsatta för skador på grund av det aggressiva innehållet i avloppsvattnet. Om inte ledningarna underhålls och rengörs regelbundet kan de lätt bli igensatta eller skadas, vilket kan leda till allvarliga problem som läckage och översvämningar.

Fördelar med relining

En av de största fördelarna med relining är att man slipper gräva upp hela rörsystemet för att reparera eller förnya avloppsledningarna. Detta gör att man kan undvika stora kostnader och störningar i omgivningen. Istället kan man utföra arbetet snabbt och effektivt genom att applicera det nya rörsystemet inuti det befintliga röret.

Relining är också ett mer miljövänligt alternativ än att gräva upp och byta ut hela rörsystemet. Genom att återanvända det befintliga röret minskar man mängden avfall och material som behöver transporteras och deponeras.

Relining

Hur går relining till?

Relining är en relativt enkel teknik som kan utföras av specialiserade företag. Processen börjar med att man inspekterar avloppsledningen med hjälp av en kamera för att bedöma skadornas omfattning. Sedan rengörs ledningen noggrant för att säkerställa att det nya rörsystemet kan fästa ordentligt.

När ledningen är ren applicerar man det nya rörsystemet inuti det befintliga röret. Det nya rörsystemet består vanligtvis av en polymerbaserad substans som appliceras i flytande form. Substansen härdar sedan när den utsätts för luft eller värme och bildar ett nytt, starkt rörsystem.

Fler nyheter